Terug naar de website

Aanmeldformulier

Aanmelden voor onderzoek, behandeling of begeleiding bij Praktijk Irene Heim? Vul dan onderstaand aanmeldformulier zorgvuldig in.

  • Ben je al bij ons bekend? Mail dan jouw hulpvraag naar aanmelden@ireneheim.nl.
  • Vul je het aanmeldformulier voor iemand anders in? Noteer dan zijn of haar naam bij persoonlijke gegevens.
  • Aanmeldingen van kinderen tot 18 jaar kunnen wij alleen in behandeling nemen met een door alle ouders/verzorgers met gezag voor akkoord getekend aanmeldformulier/intakevragenlijst.

Nadat wij jouw aanmelding hebben ontvangen, ontvang je van ons een e-mail en nemen wij jouw aanmelding in behandeling. Wij nemen binnen 6-8 weken telefonisch contact op voor het maken van een afspraak voor het intakegesprek.

Voor onze actuele wachttijden verwijzen wij je naar Aanmelden en wachttijden.

* Verplicht

Persoonlijke gegevens

Contactgegevens

Overige gegevens

Dossiergegevens

Documenten

Het is enkel mogelijk om Word document of PDF bestanden te uploaden.

Voorbeeld documenten zijn te downloaden via de onderstaande links:

Intakevragenlijst kinderen t/m 17 jaar

Intakevragenlijst volwassenen vanaf 18 jaar


Wij leveren zorg vanuit jeugdhulp daarom is een verwijsbrief noodzakelijk om hulp van ons te krijgen.
Een verwijzing kan gedaan worden door een jeugdconsulente van de gemeente (Centrum Jeugd en
Gezin of Sociaal Team dit verschilt per gemeente), een huisarts of een kinder/jeugdarts.